BERNSTEIN金属外壳限位开关SN2

产品优势
防护等级IP 65,(依据VDE 0470 T1)                                                            
机箱:铝压铸件
外壳:铝板
操作头可4*90°重新定位
电缆入口尺寸3*M20*1.5
接头型号符合DIN EN 50013标准
具有适于高负数的金属操作头
可通过AH杆逐级调节
可选方向敏感、接触形成的AH操作头(基础设置:两端同时接触)

选件
可应客户要求提供AS-I型号
可应客户要求,预先装配定制电缆和接头

设计布局
慢动和速动触点。
型号:1常闭/1常开,2常闭
型号:ZB型(有电流隔离的切换触点)
可应客户要求提供闩锁功能

安装
2个M5螺钉调节槽
2个额外的M5安装螺钉孔、适用于安全应用

安装优势
3个电缆入口,可用于贯穿式配线
高大的连接空间
带自升夹板的螺栓链接,
开关系统采用卡入式固定装置,易于更换
可通过调节螺钉精细调节开关点

 
分享到:
TOP